Ylijännite- ja salamasuojaus

Ylijännite- ja salamasuojaus

DEHN tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu täyttämään kansainväliset sähköisen suojauksen standardit ja vaatimukset. Työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa.

Ylijännite- ja salamasuojaus, maadoitus

DEHN tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu täyttämään kansainväliset sähköisen suojauksen standardit ja vaatimukset. DEHN suunnittelutyökalut ja –ohjelmistot sekä Klinkmann asiakasneuvonta ja –koulutus varmistavat oikeat sovellukset.

DEHN työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa ml. keski- ja korkeajänniteasennukset.

DEHNcare ArcFit sisä- ja ulkokäyttöön

Kuten kaikki DEHNcare -tuotteet, uusi DEHNcare ArcFit täyttää vaaditut standardit sähköasennuksia varten

DEHN kehittää ratkaisuja turvalliseen asennustyöhön. Työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa.

Erityisesti, kun kunnossapitoa tehdään sähköä syöttävissä kytkinlaitoksissa ja verkossa, tehdään työ usein myös jännitteen ollessa kytkettynä, mikä vaatii juuri oikeat ja turvalliset työkalut ja suojavarusteet.

Rakennusten salamasuojaus

Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen Salamasuojauksen tarkoitus on estää salaman aiheuttamat vahingot rakennukseen tai muuhun suojattavaan kohteeseen. Ulkoinen salamasuojaus edellyttää aina myös sisäistä suojausta.

Salaman iskiessä rakennukseen, salamavirta kulkee rakennuksen rakenteiden läpi. Seurauksena voi olla rakennuksen ja/tai elektroniikkalaitteiden vaurioituminen, tulipalo sekä hengenvaarallisten jännite-erojen syntyminen rakennuksen sisälle. Salamasuojauksella estetään salaman iskusta aiheutuneet tuhot. Ulkoinen salamasuojaus koostuu kolmesta pääosasta: salamanvangitsijajärjestelmästä, alastulojohtimista ja maadoitusjärjestelmästä. Mitoittamalla eri järjestelmät oikein, estetään tehokkaasti salamaniskun aiheuttamat vahingot ja taataan laitteistojen häiriötön toiminta myös ukonilmalla.

Kun salama, joka on voimakas virtapulssi, on kulkenut ukkospilvestä kilometrien matkan ilman läpi ja osuu rakennukseen, ei sen kulkua voida pysäyttää, mutta se voidaan ohjata kulkemaan turvallisia reittejä maahan..

Salamasuojaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että salama osuu salamanvangitsijajärjestelmään eikä suojattuun kohteeseen. Salamanvangitsijoista salamavirta johdetaan hallitusti ja turvallisesti alastulojohtimilla maadoitukseen.

Suurten kiinteistöjen salamasuojaus

Nykyaikaisten toimistojen ja teollisuuslaitosten katoille asennetaan tyypillisesti yhä enemmän ja enemmän kiinteistölle välttämättömiä toimintoja kuten ilmastointilaitteita ja erilaisia antenneja. Suojaamattomina ne tarjoavat salamalle otollisen iskukohdan sekä salamavirroille esteettömän pääsyn rakennuksen sisälle.

Katolla olevat rakenteet ja antennit voidaan suojata sieppaustankojen avulla. Sieppaustankojen on ehdottomasti oltava erillään osista, joista on johtava yhteys rakennuksen sisälle. Tämä saavutetaan joko riittävällä ilmavälillä tai eristystankojen avulla.

Ylijännitesuojaus

Salamasuojauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Tähän on ollut syynä herkkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden voimakas lisääntyminen niin kodeissa kuin yrityksissäkin.

Yrityksissä vaatimukset laitteistojen toimintavarmuuksille ovat kasvaneet, sillä nykypäivän kilpailussa toimitusten on oltava ehdottomasti perillä ajoissa. Sekunnin murto-osassa salaman aiheuttama ylijännitepiikki voi aiheuttaa täydellisen kaaoksen lamauttamalla yrityksen elintärkeät toiminnot, kuten tietoliikenneyhteydet sekä ATK- ja automaatiojärjestelmät.

Nykypäivän asunnoissa olevan omaisuuden arvo on kasvanut merkittävästi. Kalliit kodin elektroniikkalaitteet, kuten tietokoneet, videotykit ja televisiot on nykyisin taloudellisesti kannattavaa suojata. Lisäksi asunnoissa on käytössä yhä enemmän kiinteistöautomaatiota ja hälytysjärjestelmiä. Näiden järjestelmien häiriötön toiminta on taattava myös ukonilmalla.

Salaman iskuja emme voi estää, mutta niiden aiheuttamilta tuhoilta voimme säästyä suojautumalla etukäteen!

Toimistorakennuksen suojaaminen

Toimistorakennuksissa ATK:n toimivuus on välttämätöntä. tietokoneet, palvelimet ja tietoverkot kuuluvat perusvarustukseen, eikä niiden käyttökatkoja voida hyväksyä. Tavoite saavutetaan, kun rakennuksen pääkeskukseen on asennettu DEHNbloc karkeasuojat ja ryhmäkeskuksiin DEHNguard keskisuojat. Yksittäiset laitteet suojataan pistorasian yhteyteen tulevilla DEHNsafe –suojilla.

Tietoliikenteen suojina käytetään BLITZDUCTOR XT –suojia, joiden toimintakuntoa voidaan helposti valvoa etänä DRC MCM -moduulilla. Lähiverkon suojaus toteutetaan luotettavasti CAT 6 tason DEHNpatch suojilla. Kiinteistöautomaatio, videovalvonta- ja hälytysjärjestelmät tarvitsevat myös omat suojansa. Laajasta valikoimastamme löydät tehokkaat ylijännitesuojat myös näiden järjestelmien suojaukseen.

Dehn Red /Line tuoteperheestä löytyy suojaus aina 1000 VAC / 1500 VDC asti, olipa ylijännite sitten salaman tai sähköisen kytkeytymisen aiheuttama.

Valmistajan sivuille.

Työturvatuotteiden valikoima kattaa välineet, joiden avulla taataan turvallinen ja määräysten mukainen asennustapa jännitetöissä.

Valmistajan sivuille.

Ulkoiset salamasuojaus- ja maadoitustuotteet rakennusten/tilojen suojaamiseen salaman aiheuttamilta tuhoilta ja tulipaloilta.

Valmistajan sivuille.

Ohjelma auttaa laskettaessa salamasuojausjärjestelmiä. Riskien hallinta, erotusetäisyydet, sieppaustangot ja maadoituselektrodit.

Valmistajan sivuille.

Dehn Yellow/Line perhe sisältää suojatuotteet IT-, automaatio- ja telelaitteiden suojaamiseen. Valmistajan sivuille.

Löydä oikea tuote tarpeisiisi käyttämällä valintaopppaita ja konfiguraattoria.

Valmistajan sivuille.

Rakennusten ulkoinen salamasuojaus

Asiakkaamme: Metsä Fibre, Biotuotetehdas Äänekoski

Rakennusten salamasuojaus turvaa kiinteistöt, laitteet ja ihmiset. Dehniltä kaikki kansainväliset standardit ja vaatimukset täyttävät ratkaisut. Estää salaman aiheuttamat vahingot rakennuksille ja rakennuksessa oleville sähkö-ja elektroniikkalaitteille.

Lue lisää →

Jean Müller kaapelijakokaapit komposiitista

Asiakkaamme: Vuosaaren Satama

JM kaapelijakokaapit komposiitista varmistavat sähkönjakelun toimivuuden myös kovassa ympäristössä. Vuosaaren Satama valmistui vuonna 2008. Satama-alueen pinta-ala on 150 hehtaaria. Sataman käytettävyyden ja sähkönjakelun tulee olla huippu luokkaa-kustannus tehokkaasti

Lue lisää →

PJ-verkon sulakesuojaus jonovarokekytkimillä ja komposiittikaapeilla

Asiakkaamme: Elenia

Pienjänniteverkkoa kaapeloidessa halutaan etsiä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja verkon suunnitteluun sekä materiaaleihin ja komponentteihin. Verkon rakentaminen nopeutuu ja varastointi helpottuu.

Lue lisää →