Ylijännite- ja salamasuojaus

DEHN tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu täyttämään kansainväliset sähköisen suojauksen standardit ja vaatimukset. Työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa.

DEHNiltä luotettavat ylijännite- ja salamasuojausratkaisut, työturvallisuustuotteet ja ratkaisut maadoitukseen

DEHN on salama- ja ylijännitesuojauksen edelläkävijä, joka on erittäin arvostettu luotettavana valmistajana, markkinakumppanina ja työnantajana. 

Finn Electric edustaa DEHN tuotteita Suomessa ja Baltian maissa.

Luotettavaa tietoa standardeista, määräyksistä ja projektisuunnittelusta

Jokainen salama- ja ylijännitesuojauksen ammattilainen arvostaa DEHNin julkaisemaa perusteellista salamasuojausopasta, jossa annetaan myös asennusesimerkkejä ja suojausehdotuksia moniin eri sovelluksiin.

Rakennusten salamasuojaus

Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen Salamasuojauksen tarkoitus on estää salaman aiheuttamat vahingot rakennukseen tai muuhun suojattavaan kohteeseen. Ulkoinen salamasuojaus edellyttää aina myös sisäistä suojausta.

Salaman iskiessä rakennukseen, salamavirta kulkee rakennuksen rakenteiden läpi. Seurauksena voi olla rakennuksen ja/tai elektroniikkalaitteiden vaurioituminen, tulipalo sekä hengenvaarallisten jännite-erojen syntyminen rakennuksen sisälle. Salamasuojauksella estetään salaman iskusta aiheutuneet tuhot. Ulkoinen salamasuojaus koostuu kolmesta pääosasta: salamanvangitsijajärjestelmästä, alastulojohtimista ja maadoitusjärjestelmästä. Mitoittamalla eri järjestelmät oikein, estetään tehokkaasti salamaniskun aiheuttamat vahingot ja taataan laitteistojen häiriötön toiminta myös ukonilmalla.

Kun salama, joka on voimakas virtapulssi, on kulkenut ukkospilvestä kilometrien matkan ilman läpi ja osuu rakennukseen, ei sen kulkua voida pysäyttää, mutta se voidaan ohjata kulkemaan turvallisia reittejä maahan..

Salamasuojaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että salama osuu salamanvangitsijajärjestelmään eikä suojattuun kohteeseen. Salamanvangitsijoista salamavirta johdetaan hallitusti ja turvallisesti alastulojohtimilla maadoitukseen.

Sisäinen salamasuojaus

Sisäisen salamasuojauksen tarkoitus on rajoittaa salamaniskun aiheuttamaa ylijännitteen suuruutta tai sen etenemistä sähköverkossa.

Salamasuojauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Tähän on ollut syynä herkkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden voimakas lisääntyminen niin kodeissa kuin yrityksissäkin.

Yrityksissä vaatimukset laitteistojen toimintavarmuuksille ovat kasvaneet, sillä nykypäivän kilpailussa toimitusten on oltava perillä ajoissa. Sekunnin murto-osassa salaman aiheuttama ylijännitepiikki voi aiheuttaa täydellisen kaaoksen lamauttamalla yrityksen elintärkeät toiminnot, kuten tietoliikenneyhteydet sekä ATK- ja automaatiojärjestelmät.

Sisäinen salamasuojaus sisältää salaman induktion, linjan ylijännitteen, geopotentiaalisen vastahyökkäyksen, salaman aallon hyökkäyksen ja sähkömagneettiset ja sähköstaattiset induktiotoimenpiteet.

 

Ylijännitesuojaus

Nykypäivän asunnoissa olevan omaisuuden arvo on kasvanut merkittävästi. Kalliit kodin elektroniikkalaitteet, kuten tietokoneet, videotykit ja televisiot on nykyisin taloudellisesti kannattavaa suojata. Lisäksi asunnoissa on käytössä yhä enemmän kiinteistöautomaatiota ja hälytysjärjestelmiä. Näiden järjestelmien häiriötön toiminta on taattava myös ukonilmalla.

Salaman iskuja emme voi estää, mutta niiden aiheuttamilta tuhoilta voimme säästyä suojautumalla etukäteen!

Ylijännitesuoja virransyöttöjärjestelmille

Tyypin 1+2+3 ylijännitesuoja

DEHNventil

Kompakti yhdistelmäjsuoja, tyyppi 1+2+3, suojaa pienjännitekojeistoissa ja ohjauslaitteistoissa ohimeneviltä ylijännitteiltä.

Käytännöllisen, kompaktin, yhden moduulin ansiosta säästät aikaa asennuksen ja huollon aikana.

Tyypin 2+3 ylijännitesuoja

DEHNcord 3P

Kompakti tyypin 2 ja 3 ylijännitesuoja DEHNcord 3P tarjoaa luotettavan suojan pieniin kojeistoihin ja keskuksiin.

Sopii loistavasti myös sähköautojen latausjärjestelmiin, joiden on toimittava moitteettomasti. 

Mittaus ja analysointi

DEHNrecord SD

Monitoiminen DEHNrecord SD -mittaus- ja -analyysilaite tunnistaa toimintahäiriöt luotettavasti, standardien mukaisesti ja se voidaan helposti ja nopeasti yhdistää salamavirta- ja ylijännitesuojaimiin kiinteitä mittauksia varten.


Toimistorakennuksen suojaaminen

Toimistorakennuksissa ATK:n toimivuus on välttämätöntä. tietokoneet, palvelimet ja tietoverkot kuuluvat perusvarustukseen, eikä niiden käyttökatkoja voida hyväksyä. Tavoite saavutetaan, kun rakennuksen pääkeskukseen on asennettu DEHNbloc karkeasuojat ja ryhmäkeskuksiin DEHNguard keskisuojat. Yksittäiset laitteet suojataan pistorasian yhteyteen tulevilla DEHNsafe –suojilla.

Tietoliikenteen suojina käytetään BLITZDUCTOR XT –suojia, joiden toimintakuntoa voidaan helposti valvoa etänä DRC MCM -moduulilla. Lähiverkon suojaus toteutetaan luotettavasti CAT 6 tason DEHNpatch suojilla. Kiinteistöautomaatio, videovalvonta- ja hälytysjärjestelmät tarvitsevat myös omat suojansa. Laajasta valikoimastamme löydät tehokkaat ylijännitesuojat myös näiden järjestelmien suojaukseen.

Työturvatuotteet ja suojavaatteet sähköalan ammattilaisille

DEHN työturvallisuustuotteet on valmistettu ja testattu Saksassa kansainvälisten standardien mukaisesti. Tuotteet on tarkastettu ja päiväleimattu tehtaalla ennen toimitusta. Käytössä olevien laitteiden tarkistusväli riippuu laitteiden käyttö- ja säilytysolosuhteista sekä käyttötiheydestä, mutta saksalaisen säännöstön mukaisesti laite on tarkistettava uudelleen vähintään kuuden vuoden välein.

Tuotteet jännitetyöhön

Kansainvälinen kilpailukyky edellyttää nykyään häiriötöntä sähköenergian saatavuutta. Nykyisten asennusten on oltava turvallisia käyttää. Jos asennuksia ei voida eristää, on kunnossapito tehtävä sähköä syöttävissä kytkinlaitoksissa.

Yksi vaihtoehto on tehdä työ jännitteen ollessa kytkettynä. DEHNillä on runsaasti kokemusta tästä työskentelytavasta. Yritys hyödyntää saamaansa kokemusta jännitteenalaisesta työstä nimenomaan DELTEC-tuotteissa.

Sähkölaitteiden puhdistaminen jännitteisinä

Pienjännitelaitteet likaantuvat, joten niiden käyttöturvallisuus heikkenee. Kokemus on osoittanut, että teollisuuden sisätiloihin asennetut laitteistot on puhdistettava joka toinen vuosi tai jopa puolen vuoden välein riippuen ympäristöstä ja likaantumis vaarasta. 

DELTEC on kehittänyt puhdistusvarusteita nimenomaan jännitetyöhön. Niillä sähkölaitteet voidaan puhdistaa jännitteen ollessa kytkettynä. Valikoimissa on myös kuiva tai kosteapyyhintään tarkoitettuja varusteita.

 

Henkilöstölle ja varusteille asetettavat vaatimukset

Henkilöstön lisäksi myös varusteiden kuten esimerkiksi pölynimurin on täytettävä voimassaolevat vaatimukset. Pölynerottimella varustetun teollisuuspölynimurin ilmavirtauksen on oltava vähintään 20 m/s tai 58 l/s. Imuletkun pienin sisäläpimitta on 30 mm.

Jännitteenalaisessa työssä on noudatettava standardin vaatimuksia. On suositeltavaa, että jännitteisiä laitteita puhdistava henkilöstö osallistuu erityiseen koulutukseen.

Puhdistaminen, kunnossapito, varastointi ja kuljettaminen

Työn päätyttyä varusteet on puhdistettava 50-asteisella vedellä ja miedolla pesuaineella. Lopuksi ne on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä.

Varusteet kuivataan vähintään lämpötilassa +20 °C. Kun ne ovat kuivuneet, ne pakataan kuljetuslaukkuun. Niitä säilytetään paikassa, jossa lämpötila on alueella – 25 – +70 °C ja ilmankosteus on enintään 85 %. Suoraa auringonpaistetta on vältettävä. Varusteet on kuljetettava huolellisesti pakattuina kuljetuslaukkuun naarmujen ja vaurioiden välttämiseksi.

DEHNcare ArcFit sisä- ja ulkokäyttöön

Kuten kaikki DEHNcare -tuotteet, uusi DEHNcare ArcFit täyttää vaaditut standardit sähköasennuksia varten

DEHN kehittää ratkaisuja turvalliseen asennustyöhön. Työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa.

Erityisesti, kun kunnossapitoa tehdään sähköä syöttävissä kytkinlaitoksissa ja verkossa, tehdään työ usein myös jännitteen ollessa kytkettynä, mikä vaatii juuri oikeat ja turvalliset työkalut ja suojavarusteet.

Maadoitusratkaisut

Maadoitusstandardit webinaari

Toimiva maadoitusjärjestelmä on kaikkien rakennusten sähköasennusten olennainen osa. Se on tärkeä asia rakennusten turvallisuuden ja toimivuuden kannalta esimerkiksi:

  • sähköjärjestelmiä varten (sähkön syöttö) ihmisten suojaamiseksi (saavutetaan syötön turvallinen erotus ja potentiaalintasaus)
  • elektronisia järjestelmiä varten (informaatiotekniikka) ja potentiaalin tasaamiseksi
  • salamasuojausta varten
  • laitteiden ylijännitesuojausta varten
  • sähkömagneettisen yhteensopivuuden vuoksi (EMC)
  • antennien maadoittamiseksi


Näitä asennuksia koskevat ihmisten suojaamisesta ja käytön turvallisuudesta säädetyt vaatimukset, jotka on määritelty tarkasti eri järjestelmille.

Katso webinaaritallenteita

Webinaaritallenne
DEHN työturvallisuustuotteet ja suojavarusteet sähkötöihin

Webinaarissa käymme läpi DEHN työturvallisuustuotevalikoiman sekä suojavarusteet. Tutustumme myös DEHN sähkötöiden työturvallisuusohjeisiin. Webinaaritallenne on englanninkielinen.

Webinaaritallenne
Rakennusten tietoliikenne- ja sähköverkkolaitteiden ylijännitesuojaus luotettavasti

Webinaarissa kuulet miten toteutetaan luotettavasti lämmitysjärjestelmien, tietoliikenneverkkojen, ilmanvaihto-, palo ja ilmastointijärjestelmien, hissien sekä tuotanto ja ohjausjärjestelmien ylijännitesuojaus.

Webinaaritallenne
Tulevaisuuden sähköverkkojen salama- ja ylijännitesuojaus

Webinaarissa käydään läpi salama- ja ylijännitesuojausmääräyksiä, ennen kaikkea niiden viimeisimpiä muutoksia (2020)

DEHN Ylijännitesuojauksen perusteet

Pääset lataamaan oppaan täyttämällä lomakkeen.

DEHN Surge Protection Catalogue

Pääset lataamaan tiedoston täyttämällä lomakkeen.

DEHN Rakennusten salamasuojaus opas

Pääset lataamaan oppaan täyttämällä lomakkeen.

DEHN safety products and devices for working on electrical installations

Webinaaritallenteen pääset katsomaan täyttämällä lomakkeen

Rakennusten tietoliikenne- ja sähköverkkolaitteiden ylijännitesuojaus luotettavasti

Webinaaritallenteen pääset katsomaan täyttämällä lomakkeen

Tulevaisuuden sähköverkkojen salama- ja ylijännitesuojaus

Webinaaritallenteen pääset katsomaan täyttämällä lomakkeen

DEHN Earthing and External Lightning Protection Webinar

Webinaaritallenteen pääset katsomaan täyttämällä lomakkeen