Ylijännite- ja salamasuojaus

DEHN tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu täyttämään kansainväliset sähköisen suojauksen standardit ja vaatimukset. Työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa.

Ylijännite- ja salamasuojaus, maadoitus

DEHN tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu täyttämään kansainväliset sähköisen suojauksen standardit ja vaatimukset. DEHN suunnittelutyökalut ja –ohjelmistot sekä Klinkmann asiakasneuvonta ja –koulutus varmistavat oikeat sovellukset. 

DEHN työturvatuotteet ja suojavarusteet varmistavat turvallisen asennustyön ja ylläpidon erilaisissa kohteissa ml. keski- ja korkeajänniteasennukset.

Dehn Red /Line tuoteperheestä löytyy suojaus aina 1000 VAC / 1500 VDC asti, olipa ylijännite sitten salaman tai sähköisen kytkeytymisen aiheuttama.

Valmistajan sivuille.

Työturvatuotteiden valikoima kattaa välineet, joiden avulla taataan turvallinen ja määräysten mukainen asennustapa jännitetöissä.

Valmistajan sivuille.

Ulkoiset salamasuojaus- ja maadoitustuotteet rakennusten/tilojen suojaamiseen salaman aiheuttamilta tuhoilta ja tulipaloilta.

Valmistajan sivuille.

Ohjelma auttaa laskettaessa salamasuojausjärjestelmiä. Riskien hallinta, erotusetäisyydet, sieppaustangot ja maadoituselektrodit.

Valmistajan sivuille.

Dehn Yellow/Line perhe sisältää suojatuotteet IT-, automaatio- ja telelaitteiden suojaamiseen. Valmistajan sivuille.

Löydä oikea tuote tarpeisiisi käyttämällä valintaopppaita ja konfiguraattoria.

Valmistajan sivuille.

Rakennusten ulkoinen salamasuojaus

Asiakkaamme: Metsä Fibre, Biotuotetehdas Äänekoski

Rakennusten salamasuojaus turvaa kiinteistöt, laitteet ja ihmiset. Dehniltä kaikki kansainväliset standardit ja vaatimukset täyttävät ratkaisut. Estää salaman aiheuttamat vahingot rakennuksille ja rakennuksessa oleville sähkö-ja elektroniikkalaitteille.

Lue lisää →

Jean Müller kaapelijakokaapit komposiitista

Asiakkaamme: Vuosaaren Satama

JM kaapelijakokaapit komposiitista varmistavat sähkönjakelun toimivuuden myös kovassa ympäristössä. Vuosaaren Satama valmistui vuonna 2008. Satama-alueen pinta-ala on 150 hehtaaria. Sataman käytettävyyden ja sähkönjakelun tulee olla huippu luokkaa-kustannus tehokkaasti

Lue lisää →

PJ-verkon sulakesuojaus jonovarokekytkimillä ja komposiittikaapeilla

Asiakkaamme: Elenia

Pienjänniteverkkoa kaapeloidessa halutaan etsiä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja verkon suunnitteluun sekä materiaaleihin ja komponentteihin. Verkon rakentaminen nopeutuu ja varastointi helpottuu.

Lue lisää →