Keskijännitemuuntajat ja kojeistot

Pääsähkönjakelulaitteiden ja tarvikkeiden toimittajana Finn Electricin valikoimaan kuuluvat moduulikojeistot, jakelumuuntajat sekä varusteet ja komponentit.

Tyypillisiä rakentamisen kohteitamme ovat kauppakeskukset, sairaalat, hotellit  ja muut rakennukset sekä voima-, tuotanto- ja teollisuuslaitokset sekä palvelinkeskukset ja sähköasemat. Tarjontamme kattaa mm. muuntajat, kojeistot, ulkoisen salamasuojauksen, kiinteistöautomaation, UPS-laitteet ja tarvikkeet. 

Tekninen neuvonta ja suunnittelutuki varmistaa oikeat ratkaisut. Teemme ja toimitamme tarvittavan sähköisen projektidokumentaation tarjouksemme yhteydessä.

Teollisuudelle suunnattuja ratkaisujamme ovat: muuntajat ja kojeistot, suojaustuotteet, tyristorisäätimet sähkötehon ohjaukseen erityisesti lämmityssovelluksissa, kuljettimien valvontalaitteet, sähköhydrauliset työntimet nosturien turvajarrujen avaamiseen sekä suojat matalataajuisia magneettikenttiä vastaan.

Toimitamme laitevalmistajille liittimiä, automaation kaapeleita ja väylätekniikkaa, ylijännitesuojia, maadoitusratkaisuja, tehokondensaattoreita, tuulettimia sekä koteloita ja kehikkoja.

Öljyeristeinen muuntaja

Öljyeristeiset jakelumuuntajat

Öljyeristeiset muuntajat soveltuvat sisälle kiinteistöihin sekä asennettavaksi suoraan ulos. Vakiona nimellistehot hermeettisesti suljetuissa malleissa 100 – 2500 kVA. Paisuntasäiliöllä varustetut mallit 3150 – 5000 kVA. Erikoismuuntajat lisäksi kyselyn mukaan. Lisätarvikkeina mm: pistokeläpiviennit, kosketinlämpömittari, RIS-monitoimirele, paisuntasäiliö lisätarvikkeineen, erillinen PT100-anturi, tärinänvaimentimet ja työmaadoituspallot.

Kuivamuuntaja

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Luotettava toiminta niin kiinteistöissä kuin teollisuuden sekä voimalaitosten verkon ja prosessien yhteydessä. Valuhartsieristeinen muuntaja on kuivamuuntajan 
erikoistyyppi. Vakiona nimellistehot 100 – 3150 kVA. Erikoismuuntajat jopa 20 MVA asti. Lisätarvikkeina mm: suojakotelointi, PT100/PTC-anturit, suojareleet, lisäpuhaltimet, elektrostaattinen suojaus YJ- ja AJ-käämien välissä, tärinänvaimentimet, työmaadoituspallot sekä suojareleiden kotelointi.

Kojeisto

Moduulikojeistot

RB – Elettromeccanica Adriatican SF6-moduulikojeistossa katkaisija on toteutettu tyhjönä.
Kuorman- ja varokekuormanerottimet ovat SF6-kaasussa. Nimellisvirta 630 A. Oikosulkuvirrat 16 tai 20 kA (1 s).
Vakiona ulosotettavan katkaisijan (ABB VD4/R) suojareleenä käytetään ABB REF601:stä, mutta myös Vamp-sarjan releitä käytetään yleisesti.
Lisätarvikkeina mm: moottoriohjaimet, erilaiset ilmaisimet (jännite, oikosulku, vaihe, SF6-kaasu), korotussokkeli ja laukaisukelat.

Työturvavarusteet

Työturvatuotteet ja -varusteet

Dehn on Euroopan suurin sähkötöiden työturvatuotteiden ja varusteiden valmistaja. Saatavilla kaikki tarvittavat varusteet 5-työturvallisuussäännön mukaisiin töihin, valokaarisuojatuotteet ja jännitetyötuotteet. Valmiit varustepaketit ja -ratkaisut sisältävät kaikki tarvittavat tuotteet samassa paketissa. 

Muuntamotarvikkeet

Muut muuntamotarvikkeet

Muuntamotiloissa tarvitaan kojeistoille sekä jakelumuuntajille erilaisia lisätarvikkeita turvallisen käytön takaamiseksi. Tässä yleisimpiä lisätarvikkeita, joita toimitamme.

Suurjännitesulake

Suurjännitesulakkeet

Suurjännitesulakkeet on kehitetty keskijännitekojeistoille, -muuntajille, moottoreille, kondensaattoreille, siirtoverkoille ym. suojaamaan oikosulun dynaamisilta ja termisiltä vaikutuksilta.