Keskijännitemuuntajat ja kojeistot

Keskijännitemuuntajat ja kojeistot

Pääsähkönjakelulaitteiden ja tarvikkeiden toimittajana Finn Electricin valikoimaan kuuluvat moduulikojeistot, jakelumuuntajat sekä varusteet ja komponentit.

Tyypillisiä rakentamisen kohteitamme ovat kauppakeskukset, sairaalat, hotellit  ja muut rakennukset sekä voima-, tuotanto- ja teollisuuslaitokset sekä palvelinkeskukset ja sähköasemat. Tarjontamme kattaa mm. muuntajat, kojeistot, ulkoisen salamasuojauksen, kiinteistöautomaation, UPS-laitteet ja tarvikkeet. 

Tekninen neuvonta ja suunnittelutuki varmistaa oikeat ratkaisut. Teemme ja toimitamme tarvittavan sähköisen projektidokumentaation tarjouksemme yhteydessä.

Teollisuudelle suunnattuja ratkaisujamme ovat: muuntajat ja kojeistot, suojaustuotteet, tyristorisäätimet sähkötehon ohjaukseen erityisesti lämmityssovelluksissa, kuljettimien valvontalaitteet, sähköhydrauliset työntimet nosturien turvajarrujen avaamiseen sekä suojat matalataajuisia magneettikenttiä vastaan.

Toimitamme laitevalmistajille liittimiä, automaation kaapeleita ja väylätekniikkaa, ylijännitesuojia, maadoitusratkaisuja, tehokondensaattoreita, tuulettimia sekä koteloita ja kehikkoja.

Soveltuvat sisälle kiinteistöihin sekä asennettavaksi suoraan ulos. Vakiona nimellistehot hermeettisesti suljetuissa malleissa 100 – 2500 kVA. Paisuntasäiliöllä varustetut mallit 3150 – 5000 kVA. Erikoismuuntajat lisäksi kyselyn mukaan. Lisätarvikkeina mm: pistokeläpiviennit, kosketinlämpömittari, RIS-monitoimirele, paisuntasäiliö lisätarvikkeineen, erillinen PT100-anturi, tärinänvaimentimet ja työmaadoituspallot.

Dehn on Euroopan suurin sähkötöiden työturvatuotteiden ja varusteiden valmistaja. Saatavilla kaikki tarvittavat varusteet 5-työturvallisuussäännön mukaisiin töihin, valokaarisuojatuotteet ja jännitetyötuotteet. Valmiit varustepaketit ja -ratkaisut sisältävät kaikki tarvittavat tuotteet samassa paketissa. Katso tuotelista.

Luotettava toiminta niin kiinteistöissä kuin teollisuuden sekä voimalaitosten verkon ja prosessien yhteydessä. Vakiona nimellistehot 100 – 3150 kVA. Erikoismuuntajat jopa 20 MVA asti. Lisätarvikkeina mm: suojakotelointi, PT100/PTC-anturit, suojareleet, lisäpuhaltimet, elektrostaattinen suojaus YJ- ja AJ-käämien välissä, tärinänvaimentimet, työmaadoituspallot sekä suojareleiden kotelointi.

Muuntamotiloissa tarvitaan kojeistoille sekä jakelumuuntajille erilaisia lisätarvikkeita turvallisen käytön takaamiseksi. Tässä yleisimpiä lisätarvikkeita, joita toimitamme. Katso tuotelista.

RB – Elettromeccanica Adriatican SF6-moduulikojeistossa katkaisija on toteutettu tyhjönä.
Kuorman- ja varokekuormanerottimet ovat SF6-kaasussa. Nimellisvirta 630 A. Oikosulkuvirrat 16 tai 20 kA (1 s).
Vakiona ulosotettavan katkaisijan (ABB VD4/R) suojareleenä käytetään ABB REF601:stä, mutta myös Vamp-sarjan releitä käytetään yleisesti.
Lisätarvikkeina mm: moottoriohjaimet, erilaiset ilmaisimet (jännite, oikosulku, vaihe, SF6-kaasu), korotussokkeli ja laukaisukelat.

Suurjännitesulakkeet on kehitetty keskijännitekojeistoille, -muuntajille, moottoreille, kondensaattoreille, siirtoverkoille ym. suojaamaan oikosulun dynaamisilta ja termisiltä vaikutuksilta. Katso tuotelista.

Rakennusten ulkoinen salamasuojaus

Asiakkaamme: Metsä Fibre, Biotuotetehdas Äänekoski

Rakennusten salamasuojaus turvaa kiinteistöt, laitteet ja ihmiset. Dehniltä kaikki kansainväliset standardit ja vaatimukset täyttävät ratkaisut. Estää salaman aiheuttamat vahingot rakennuksille ja rakennuksessa oleville sähkö-ja elektroniikkalaitteille.

Lue lisää →

Jean Müller kaapelijakokaapit komposiitista

Asiakkaamme: Vuosaaren Satama

JM kaapelijakokaapit komposiitista varmistavat sähkönjakelun toimivuuden myös kovassa ympäristössä. Vuosaaren Satama valmistui vuonna 2008. Satama-alueen pinta-ala on 150 hehtaaria. Sataman käytettävyyden ja sähkönjakelun tulee olla huippu luokkaa-kustannus tehokkaasti

Lue lisää →

PJ-verkon sulakesuojaus jonovarokekytkimillä ja komposiittikaapeilla

Asiakkaamme: Elenia

Pienjänniteverkkoa kaapeloidessa halutaan etsiä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja verkon suunnitteluun sekä materiaaleihin ja komponentteihin. Verkon rakentaminen nopeutuu ja varastointi helpottuu.

Lue lisää →