Smart Grid – Muuntamoautomaatio

Maasulkuvian suunnan selvitys kompensoidussa keskijänniteverkossa

Avojohtoverkko, pienet kuormitusvirrat – Vaikea vian havainnointi

Selektiivisen maasulkuvian suunnan selvitys muuntamoiden välillä vähentää merkittävästi vikapaikan etsimiseen käytettyä aikaa ja siten myös toisen maasulkuvian ylijännitteistä johtuvien sähkökatkojen riskiä.

Ratkaisu

KRIES vikaindikaattorit:

  • CAPDIS S1+[R4/L] jännitteenilmaisimet (kapasitiiviset ulostulot eristimiltä)
  • IKI-50_1F_pulse-ew + 3 kpl virtamuuntajia muuntamon virtojen mittaukseen

Edut asiakkaalle

  • Vikapaikan nopea löytäminen (suunnattu vian indikointi)
  • Tiedonsiirto suoraan valvomoon
  • Riski kuluttajien käyttökatkoille pienenee
  • Verkon parametrien tieto muualtakin kuin pelkästään sähköasemilta.
  • Helppo asentaa ja ylläpitää.